http://dnuvilsel.dp.gov.ua
Головна сторінка | Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Ювілейна сел/рада >> Новини
Розпорядження селищного голови Про організацію проведення перевірки,передбаченої Законом України «Про очищення влади».
Версія для друку Написати листа

УКРАЇНА

Місцеве самоврядування

Виконавчий комітет Ювілейної селищної ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

від 29 квітня 2016 року                                                                                                     № 91

Про організацію проведення перевірки,

передбаченої Законом України

«Про очищення влади»

Відповідно до Закону України від 16.09.2014 № 1682 «Про очищення влади» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»:

1. Затвердити Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», у виконавчому комітеті Ювілейної селищної ради, що додається.

2. Організувати проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» щодо працівників виконавчого комітету Ювілейної селищної ради (крім виборних посад, зазначених у статті 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування») у червні – липні 2016 року.

3. Провести перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у виконавчому комітеті Ювілейної селищної ради у строки та на умовах визначених Порядком, затвердженим цим розпорядженням.

4. Встановити, що забезпечення проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» покладається на головного спеціаліста з кадрової роботи відділу загально-організаційного забезпечення (Харлан А.В.) за сприяння та участі, у межах своєї компетенції, – головного спеціаліста з юридичних питань (Шевченко Г.А.) та головного спеціаліста із зв’язків з громадськістю та діяльності засобів масової інформації відділу загально-організаційного забезпечення (Гамасенко Р.М.).

5. Працівники виконавчого комітету Ювілейної селищної ради, стосовно яких проводиться перевірка, зобов’язані у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки надати головному спеціалісту з кадрової роботи відділу загально-організаційного забезпечення (Харлан А.В.):

1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

- власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», про те, що до неї не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2;

- копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

- копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», - власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 3.

6. Головному спеціалісту з кадрової роботи відділу загально-організаційного забезпечення (Харлан А.В.) ознайомити до 1 червня 2016 року працівників виконавчого комітету Ювілейної селищної ради із Законом України «Про очищення влади» та заборонами, передбаченими частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», із зазначенням критеріїв, на підставі яких застосовуються заборони, а також Порядком, затвердженим цим розпорядженням, за формою згідно з додатком 1.

7. Головному спеціалісту із зв’язків з громадськістю та діяльності засобів масової інформації відділу загально-організаційного забезпечення (Гамасенко Р.М.):

1) створити на офіційному веб-сайті Ювілейної селищної ради розділ «Очищення влади» з відповідною нормативною базою та підтримувати його в актуальному стані.

2) розробити базу персональних даних працівників виконавчого комітету Ювілейної селищної ради для повідомлення про початок проходження перевірки відповідними особами разом із копією їх заяв і декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом), а також інформацію щодо результатів проведення перевірки передбаченою законом України «Про очищення влади»;

3) забезпечити оприлюднення відповідної інформації та цього розпорядження на офіційному веб-сайті Ювілейної селищної ради.

8. Контроль та координацію цього розпорядження покласти на секретаря селищної ради (виконкому) Лагоду Л.В.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                                                            І.М. КАМІНСЬКИЙ

Вик. Харлан А.В.

Додаток

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Ювілейного селищного голови

від 29.04.2016 № 91

 

ПОРЯДОК

проведення перевірки достовірності відомостей

щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення влади»,

у виконавчому комітеті Ювілейної селищної ради

 

Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», (далі – Порядок) розроблений з метою виконання Закону України «Про очищення влади» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади».

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються працівниками виконавчого комітету Ювілейної селищної ради, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад у виконавчому комітеті Ювілейної селищної ради, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» (далі – перевірка).

2. Перевірка проводиться щодо:

1) працівників виконавчого комітету Ювілейної селищної ради;

2) осіб, які претендують на зайняття посад виконавчого комітету Ювілейної селищної ради, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

3. Рішення про початок проведення перевірки оприлюднюється в день його прийняття на офіційному веб-сайті та в той самий день доводиться до відома осіб, які підлягають перевірці.

4. Особа, яка підлягає перевірці, зобов’язана у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки надати головному спеціалісту з кадрової роботи власноручно написану заяву (далі – заява) про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2 або про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 3. До заяви особа додає копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік.

5. Повідомлення особою, яка підлягає перевірці, в заяві про те, що до неї застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», або неподання нею заяви у строк, зазначений у пункті 7 цього Порядку, є підставою для звільнення особи з посади, яку вона обіймає, не пізніш як на третій день після подання такої заяви або закінчення строку подання заяви та застосування до неї заборони, передбаченої відповідно частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

6. Якщо прийнято рішення про звільнення особи, зазначеної у пункті 9 цього Порядку, то в день його прийняття до Головного управління юстиції в Дніпропетровській області надсилається рішення про звільнення особи разом з його копією (сканованою копією у форматі pdf) та відомості про таку особу (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади», інформація про заборону, яку застосовано до особи, із зазначенням критерію застосування такої заборони) за формою згідно з додатком 4 у паперовій та електронній формі (у форматі Microsoft Word), які не пізніш як на третій день з дати надходження вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі – Реєстр).

7. Відомості про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади», інформація про підстави для застосування до особи заборон, визначених статтею 1 Закону України «Про очищення влади», та строк, на який на особу поширюється заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади») не пізніш як на третій день з дня їх надходження до Головного управління юстиції у Дніпропетровській області розміщуються на офіційному веб-сайті.

8. Головний спеціаліст з кадрової роботи відділу загально-організаційного забезпечення протягом десяти днів з дня надходження заяв від осіб, які підлягають перевірці, на підставі відомостей, наявних в їх особових справах та трудових книжках, перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві такої особи, щодо незастосування до неї заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади», на основі критеріїв, визначених пунктами 1–8 частини другої, пунктами 1 і 2 частини четвертої статті 3 Закону України «Про очищення влади».

9. Не пізніш як на третій день після надходження до головного спеціаліста з кадрової роботи відділу загально-організаційного забезпечення заяви щодо незастосування до особи, яка підлягає перевірці, заборон, передбачених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», надсилаються запити органам, що проводять перевірку достовірності відомостей щодо незастосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України (далі – органи перевірки), відповідно до компетенції запити про проведення перевірки щодо особи, яка підлягає перевірці, за формою згідно з додатком 5, до яких додаються засвідчені копії заяви та паспорта громадянина України зазначеної особи, а також копії інших документів, залежно від компетенції органу.

10. З метою проведення перевірки достовірності відомостей щодо наявності майна (майнових прав) та відповідності вартості майна (майнових прав), вказаного (вказаних) у декларації за минулий рік, поданій особою, яка підлягає перевірці, набутого (набутих) за час перебування на посадах, зазначених у пунктах 1-10 частини першої статті 2 Закону, доходам, отриманим із законних джерел, до ДФС надсилається запит разом із засвідченими копіями декларації та трудової книжки (послужного списку) такої особи.

11. В день надіслання запитів органам перевірки до Головного управління юстиції в Дніпропетровській області в паперовій формі надсилається повідомлення про початок проходження перевірки особою згідно з додатком 6, яке не пізніш як на п’ятий день з дня надходження до Головного управління юстиції в Дніпропетровській області розміщується на період проведення перевірки на його офіційному веб-сайті із зазначенням дня початку проходження перевірки.

12. День надіслання запитів та доданих до них документів, а також повідомлення до Головного управління юстиції в Дніпропетровській області є днем початку проходження перевірки особою відповідно до Закону.

13. Протягом трьох днів після надходження заяв осіб, стосовно яких проводиться перевірка, на офіційному веб-сайті Ювілейної селищної ради розміщується інформація про початок проходження перевірки відповідними особами та копії їх заяв і декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).

14. Органи перевірки надсилають відповіді (висновки) на запити, в яких проводиться перевірка. У разі встановлення щодо особи, стосовно якої проводилася перевірка, критерію, на підставі якого до неї повинна застосовуватися заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, органи перевірки одночасно з надісланням відповідей (висновків) на запити, надсилають до Головного управління юстиції в Дніпропетровській області копії таких відповідей (висновків).

15. У разі звільнення або смерті працівника до органів перевірки надсилається повідомлення про припинення перевірки (додаток 7), крім випадків, коли працівник звільнився за переведенням.

16. Усі матеріали перевірки, які надійшли до виконавчого комітету Ювілейної селищної ради додаються до особової справи працівника.

17. Після надходження усіх відповідей (висновків) від органів перевірки головним спеціалістом з кадрової роботи відділу загально-організаційного забезпечення складається довідка згідно з додатком 8 та додається до особової справи працівника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)                                                                 Л.В.ЛАГОДА

 

Додаток 2

до Порядку

 

Ювілейному селищному голові

Камінському І.М.

 

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

 

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

 

Я, __________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону, не застосовуються щодо мене.

 

Надаю згоду на:

проходження перевірки;

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»**.

 

Додаток: копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;***

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;***

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).***

 

 

___ ______________ 20___ року                                                 _____________________

                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

**Не надається згода на оприлюднення відомостей щодо осіб, які займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

***Персональні дані обробляються, зберігаються та поширюються з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Додаток 3

до Порядку

 

Ювілейному селищному голові

Камінському І.М.

 

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

 

 

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

 

Я, _________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України «Про очищення влади» повідомляю, що заборона, передбачена частиною _________________________________________________________

(третьою/четвертою)

статті 1 Закону, застосовується щодо мене.

____________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

____________________________________________________________________________

 

 

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

 

 

 

 

 

 

___ ______________ 20___ року                                                 _____________________

                                                                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про звільнення особи

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

____________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

____________________________________________________________________________________

місце проживання,

____________________________________________________________________________________

місце роботи,

____________________________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»,

____________________________________________________________________________________

критерій, на підставі якого застосовується заборона,

____________________________________________________________________________________

строк, протягом якого до особи застосовується заборона,

____________________________________________________________________________________

найменування органу, який проводив перевірку,

____________________________________________________________________________________

місцезнаходження органу,

____________________________________________________________________________________

контактний номер телефону та адреса електронної пошти (за наявності)

 

Додаток:  копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

рішення про звільнення особи;

сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

 

 

____________________________________

(найменування посади керівника органу державної влади /органу місцевого самоврядування)

________

(підпис)

МП

_______________

(ініціали та прізвище)

 

 

Додаток 5

до Порядку

 

 

_______________________________________

(найменування органу перевірки,

до якого надсилається запит)

 

ЗАПИТ

про проведення перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, просимо надати до ____________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади/ органу місцевого самоврядування поштова адреса)

 

згідно з Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влад»”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563, відомості щодо

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, дата та місце народження, серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце проживання, місце роботи, посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»)

 

Додаток:

копії, засвідчені підписом керівника кадрової служби і скріплені печаткою:

заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

сторінки паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік;*

трудової книжки (послужного списку).*

 

 

____________________________________

(найменування посади керівника органу державної влади /органу місцевого самоврядування)

________

(підпис)

_______________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

__________

*Подається лише до ДФС.

Додаток 6

до Порядку

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про початок проходження перевірки відповідно

до Закону України «Про очищення влади»

_________________ в __________________________________________________________ (дата початку перевірки) (найменування органу державної влади/органу місцевого самоврядування)

розпочато проведення перевірки щодо таких осіб:

_____________________________________________________________________________  (прізвище, ім’я та по батькові особи, місце роботи, посада на час застосування положення Закону України «Про очищення влади»)

 

 

 

 

_________________________________________
(найменування посади керівника органу державної влади/ органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до Порядку

 

__________________________________
(найменування органу перевірки, до якого
надсилається повідомлення)

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про припинення перевірки

Повідомляємо про припинення проведення перевірки щодо _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

у зв’язку_____________________________________________________________________,

(підстава для припинення перевірки (звільнення*/смерть особи)

запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», надісланий на адресу __________________________________________________________

(найменування органу)

листом від ___ ________ 20___ р. № _________.

 

Додаток: копія документа, що підтверджує наявність підстав для припинення перевірки (рішення про звільнення, свідоцтва про смерть).

 

_____________________________________

(найменування посади керівника органу державної влади /органу місцевого самоврядування)

___________

(підпис)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________

*Крім випадків звільнення особи у зв’язку з переведенням.

 

 

 

 

 

Додаток 8

до Порядку

 

ДОВІДКА

про результати перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини п’ятої статті 5 Закону України «Про очищення влади» та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563,

_____________________________________________________________________________________

(найменування органу державної влади / органу місцевого самоврядування, в якому займає посаду

_____________________________________________________________________________________
 (претендує на зайняття посади) особа)

проведено перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», щодо ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

____________________________________________________________________________________

дата та місце народження,

____________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий,

_______________________________________________________________________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

_______________________________________________________________________________________________________

місце проживання,

_______________________________________________________________________________________________________

місце роботи,

____________________________________________________________________________________

посада на час застосування положень Закону України «Про очищення влади»)

Для проведення перевірки подавалися копії заяви особи про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік, а також інших документів _____________________________________________________________________________________

(зазначаються за наявності)

Запити про надання відомостей щодо_________________________________________________

(прізвище та ініціали особи)

надсилалися до ______________________________________________________________________

(найменування органів перевірки)

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

 

 

 

За результатами розгляду запитів ________________________________________________

(найменування органів перевірки)

повідомили: _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до

_____________________________________________________________________________________
 (прізвище, ім’я та по батькові особи)

___________________________ заборони, передбачені частиною __________________________
(не застосовуються/застосовуються)                                                                       (третьою/четвертою)

статті 1 Закону України «Про очищення влади» ________________________________________

                                                                                                          (у разі застосування заборони зазначається критерій,

                                                                                                             на підставі якого застосовується заборона)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

(найменування посади керівника відповідального
структурного підрозділу органу державної
влади/органу місцевого самоврядування)

__________

(підпис)

________________

  (ініціали та прізвище)

                                                                                                                        МП


Версія для друку Написати листа
Про цей сайт | Запитання | Адміністратор